Het vertrouwen van consumenten is in februari 2006 nauwelijks veranderd ten opzichte van januari. Het oordeel over het economisch klimaat en de koopbereidheid bleven nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit seizoengecorrigeerde cijfers van het CBS. Hoewel het vertrouwen in het afgelopen halfjaar een opgaande lijn vertoont, zijn de pessimisten nog altijd in de meerderheid.

Oordeel economisch klimaat blijft vrijwel gelijk
Over het economisch klimaat zijn de consumenten in februari nauwelijks van mening veranderd in vergelijking met een maand eerder. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen als in de komende twaalf maanden bleef nagenoeg gelijk. Wat betreft het oordeel over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden zijn de optimisten voor de vierde maand op rij in de meerderheid.
Koopbereidheid nagenoeg ongewijzigd
Ook de koopbereidheid van consumenten bleef in februari ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Op onderdelen is de koopbereidheid wel gewijzigd. Consumenten zijn flink negatiever over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Over de financiën in de komende twaalf maanden zijn ze juist minder negatief. Ook over het doen van grote aankopen, zoals meubels, oordeelden consumenten deze maand iets minder negatief.
bron:CBS