In juni 2005 is door huishoudens vrijwel evenveel geconsumeerd als een jaar eerder. Het volume van de binnenlandse consumptie was 0,1 procent groter dan in juni 2004. Deze stabilisatie van de bestedingen volgt op vijf maanden waarin het consumptievolume telkens kleiner was dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen.

 

Minder besteed aan goederen, meer aan diensten
In juni 2005 is, gecorrigeerd voor koopdagen en prijsveranderingen, 0,4 procent minder besteed aan goederen dan vorig jaar. Deze afname kwam geheel voor rekening van de uitgaven aan duurzame goederen. Vooral aan nieuwe auto's en woninginrichting is in juni minder besteed dan een jaar eerder. Daarentegen was de consumptie van zowel voedings- en genotmiddelen als van diensten 0,6 procent hoger dan in juni 2004.

Consumptie eerste halfjaar lager
De huishoudens waren in het eerste halfjaar van 2005 zeer terughoudend met hun bestedingen. Het volume van de binnenlandse consumptie was 0,8 procent kleiner dan in het eerste halfjaar van 2004. Aan goederen is 1,9 procent minder uitgegeven dan een jaar eerder. Vooral de uitgaven aan duurzame goederen waren fors minder. De bestedingen aan diensten bleven daarentegen vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Bron: CBS