In mei 2006 is door huishoudens in Nederland flink meer besteed dan een jaar eerder. De consumptieve bestedingen waren 3,5 procent hoger dan in mei 2005. Vooral aan duurzame goederen is meer besteed. Sinds medio 2005 loopt de consumptiegroei op. Deze ontwikkeling zet de laatste maanden versterkt door, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Duurzame goederen meest in trek
De bestedingen aan duurzame goederen zijn in mei dit jaar 11,1 procent hoger uitgekomen dan in mei 2005. Met name kleding en schoenen waren gewild, maar ook aan woninginrichting, consumentenelektronica en auto’s werd fors meer besteed. De aankoop van duurzame goederen is gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Ook aan voedings- en genotmiddelen werd met een toename van 3,6 procent duidelijk meer besteed dan een jaar eerder.

Bescheiden groei bestedingen diensten
De bestedingen aan diensten namen minder sterk toe dan die aan goederen. Ten opzichte van mei 2005 waren de bestedingen 1,2 procent hoger. Het gaat hier om uitgaven van huishoudens aan onder meer huisvesting, cultuur, recreatie, vervoer en communicatie, horeca, financiële en zakelijke diensten.

bron:CBS