De gemeente Apeldoorn en het consortium Libà©ma / GiesbersGroep hebben donderdag 30 juni na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt over de uitvoeringsovereenkomsten van het Omnisportcentrum. Het gaat om overeenkomsten voor de bouw van het Omnisportcentrum, voor de ontwikkeling van de winkels, woningen/kantoren, horeca en semi-commerciële functies in het gebied en voor de huur en exploitatie van het sportcentrum. De uitkomsten blijven binnen de financiële kaders die de gemeenteraad vooraf heeft gesteld.

 

Afgesproken is dat de overeenkomsten worden ondertekend zodra het bestemmingsplan De Voorwaarts in procedure is gebracht. De uiterste contractdatum is 1 november 2005. Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan onlangs aangehouden omdat aanvullend onderzoek nodig is om te voldoen aan de nieuwste eisen voor luchtkwaliteit.

Veel ruimtelijke plannen in Nederland voldoen niet aan de normen voor luchtkwaliteit die sinds 1 januari 2005 van kracht zijn. Hoewel de afgelopen decennia de luchtkwaliteit in Nederland er jaarlijks gemiddeld op vooruit gaat, is het tempo waarin de lucht schoner wordt ten opzichte van de Europese afspraken te traag. Het Rijk beraadt zich op nieuwe regelgeving. In afwachting daarvan doet Apeldoorn momenteel nader onderzoek naar de luchtkwaliteit binnen het plangebied. Burgemeester en wethouders zijn optimistisch over de uitkomsten en verwachten dat het bestemmingsplan na de zomer alsnog ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Inmiddels heeft het bouwplan voor het Omnisportcentrum het stadium van definitief ontwerp bereikt. Dit definitief ontwerp is deze week aan de betrokken locale en landelijke gebruikers gepresenteerd. De gebruikers (waaronder de KNAU en KNWU) reageerden enthousiast op het ontwerp. Het ontwerp voor het Omnisportcentrum is van de hand van FaulknerBrowns Architects uit Newcastle (GBR). Voor het ontwerp van de 250 meter houten wielerbaan en het atletiekprogramma is de Nederlandse architect Sander Douma verantwoordelijk. Sander Douma is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van het sportpaleis in Alkmaar waar Nederlands grootste permanent overdekte wielerbaan gevestigd is en waar tevens handbal, basketbal en volleybal gespeeld worden.

bron: Gemeente Apeldoorn