De Arbeidsinspectie gaat vanaf komende maand controleren of openbaar-vervoersbedrijven genoeg doen om te voorkomen dat hun medewerkers het slachtoffer worden van agressief gedrag van klanten. Controles zullen plaats vinden bij alle zestien vervoersbedrijven. Gebleken is dat in 2004 zo’n 60 procent van het rijdend personeel in trein, bus, tram en metro één of meer incidenten heeft meegemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die met agressie of geweld te maken hebben gehad, vaker verzuimen dan anderen. De Arbeidsinspectie bekijkt of de werkgever maatregelen heeft genomen om incidenten te voorkomen en te beheersen. Dat kan bijvoorbeeld door camerabewaking, afscherming van de werknemer en alarmeringssystemen. Verder moet personeel trainingen hebben gevolgd voor het omgaan met agressie. Als er toch sprake is van een incident, is opvang van werknemer onontbeerlijk. De werkgever moet professionele nazorg ter beschikking stellen.
De inspecteurs zullen gesprekken voeren met werknemers om te bezien of de maatregelen van de werkgever effect hebben. Welke maatregelen worden volgens hen toegepast? Zijn de werknemers getraind? Weten zij waar ze incidenten kunnen melden? Ook wordt gevraagd hoe hun oordeel is over de opvang na een incident. Daarnaast worden werkplekken aan een inspectie onderworpen. De controles zijn eind maart afgerond.
bron:SZW