De Stichting Skal gaat ook de opslag en het in de handel brengen van biologische producten controleren. Nu controleert de stichting al de productie en de invoer. Ongeveer 60 bedrijven moeten straks aan extra voorwaarden voldoen.

Met dit voorstel van minister Veerman (LNV) voldoet Nederland aan een Europese richtlijn.

bron:RVD