De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert jaarlijks ballonnen op nitrosaminen om na te gaan of de industrie zich houdt aan de afgesproken normen. Ballonnen vallen onder het Warenwetbesluit speelgoed en mogen geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Juist omdat ballonnen door kinderen veel in de mond worden genomen, zijn er strenge normen afgesproken over de afgifte van nitrosaminen.

Uit een onderzoek naar 58 ballonnen bleek dat ruim de helft niet aan de afgesproken normen voldoet. Daarnaast ontbrak bij 17 % van de ballonnen de afgesproken waarschuwingszin op het etiket. De leveranciers die niet voldeden aan de afspraken hebben een schriftelijke waarschuwing ontvangen. In 2005 wordt daarom opnieuw gecontroleerd op ballonnen, maar ook op andere speelgoedproducten van en met rubber.

Nitrosaminen
In latex en rubber producten kunnen zogenaamde nitrosaminen zitten. Nitrosaminen zijn stoffen die door de Europese Unie worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Er zijn in Europees verband strenge normen afgesproken. Daarnaast is er ook een limiet voor de zogenaamde nitroseerbare verbindingen: stoffen die onder bepaalde omstandigheden, onder andere met nitriet, kunnen worden omgezet in de kankerverwekkende nitrosaminen.

Normen en afspraken
De normen zijn in het regulier overleg warenwet door het ministerie van VWS met de branche afgesproken. Doel is dat voor ballonnen dezelfde norm geldt als voor (fop-) spenen, feitelijk een eis dat geen nitrosaminen of nitroseerbare verbindingen gevonden mogen worden. Daarnaast is de afspraak gemaakt om op het etiket van ballonnen een waarschuwingszin op te nemen: "Waarschuwing! Om veiligheidsredenen niet in de mond nemen en uitsluitend opblazen met een ballonnenpomp.

Controle door VWA
Uit een onderzoek naar 58 ballonnen bleek dat ruim de helft niet aan de afgesproken normen voldoet. Daarnaast ontbrak bij 17 % van de ballonnen de afgesproken waarschuwingszin op het etiket. De leveranciers die niet voldeden aan de afspraken hebben een schriftelijke waarschuwing ontvangen.

De VWA oefent ook in 2005 controle uit op de afgifte van nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen bij ballonnen. Daarnaast wordt ook rubber speelgoed onderzocht. Voor de consument blijft de waarschuwing op het etiket van kracht: gebruik een ballonnenpomp voor het opblazen en neem de ballonnen zo min mogelijk in de mond!

bropn:VWA