De Politie Milieu Dienst van de Politie Utrecht hield op dinsdag 20 september een transportcontrole op het vervoer van afval, gevaarlijke stoffen en cfk's.

Van 07.30 uur tot 10.30 uur vond de controle plaats op het verkeer van de rijksweg A1 in Baarn.Tussen 11.00 en 14.00 uur vond de controle plaats op het verkeer van de rijksweg A2 in Breukelen. Motoragenten leidden de daarvoor in aanmerking komende bestuurders van het vervoer van dergelijke transporten naar het terrein van Rijkswaterstaat langs de A1 en naar de parkeerplaats Haarrijnen langs de A2 te Breukelen.

Resultaten
In totaal werden er 49 vrachtautocombinaties naar de controleplaatsen geleid. Negen bestuurders kregen een proces-verbaal voor het niet kunnen tonen van een vervoersvergunning, drie voor een niet ingevulde dan wel onvolledig ingevulde begeleidingsbrief (bouw/sloopafval), à©à©n voor het feit dat de CFK -installatie niet gekeurd was, drie maal voor een afvallende lading, à©à©n voor het niet kunnen tonen van het vereiste rijbewijs. Ook kregen drie bestuurders een bekeuring omdat hun combinatie niet voorzien was van een kenteken, à©à©n te zware belading had en in een voertuig helemaal geen tachograafschijf zat.

Herhaling
In een aantal gevallen zal er met de ingekomen informatie nog nadere onderzoeken moeten worden ingesteld. Gezien het bereikte resultaat en de interactie tussen de verschillende deelnemende instanties zullen dergelijke controles herhaald worden.

Samenwerking
Bij de controles waren motorrijders van het district Eemland noord, Rijn & Venen, het Bureau Verkeer Onder Controle en het Korps Landelijke Politiediensten betrokken. Daarnaast verleenden diverse opsporingsambtenaren van Provincie Utrecht en van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat assistentie.
 
bron:Politie Utrecht