Alle ondernemers met een pinapparaat krijgen - met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 - een korting van minstens à©à©n eurocent (ex btw) per pintransactie. Dit zijn de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, de Raad Nederlandse Detailhandel, de Nederlandse Vereniging van Banken en Interpay donderdag in een convenant overeengekomen. Voorwaarde is dat ondernemers op hun beurt klachten en claims zullen intrekken.

Het conflict tussen banken en ondernemers(-organisaties) over de hoogte van de pintarieven sleept al enige jaren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit oordeelde in 2004 dat de banken en Interpay misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie en te hoge pintarieven in rekening brachten. MKB-Nederland en andere organisaties leverden daarop in maart dit jaar een vrachtwagen vol protestbrieven in bij Interpay, onder het motto: "We komen even afrekenen."

De nu afgesloten overeenkomst behelst behalve de (onderhandelbare) korting eveneens de afspraak dat banken 10 miljoen euro zullen storten in een gezamenlijk te beheren fonds. Dat gaat subsidie geven aan projecten die de veiligheid en efficiëntie van het betalingsverkeer vergroten.

bron:MKB