Op zaterdag 25 maart reikt de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) de Corrie Hermann Prijs uit aan dr. M.E.T.C. (Maria) van den Muijsenbergh, huisarts te Nijmegen. Dat gebeurt tijdens een symposium dat ter ere van de winnares wordt georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht . Thema van het symposium is gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwelijke migranten zonder verblijfsvergunning. De prijs bestaat uit een kunstobject dat in opdracht van de VNVA is ontworpen door de Rotterdamse kunstenaar Frans van Straaten.

Maria van den Muijsenbergh krijgt de prijs vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de medische positie van mensen in kwetsbare posities zoals migranten, vluchtelingen en illegalen, aldus de Commissie Corrie Hermann Prijs: ‘Ze geeft daarbij speciale aandacht aan allochtone vrouwen en vrouwen zonder papieren die te maken hebben met specifieke medische bedreigingen op het terrein van de reproductieve gezondheid en (seksueel) geweld. Recent is Maria gestart met een onderzoek naar de gezondheidstoestand van vrouwen zonder papieren en de toegang tot de gezondheidszorg, al dan niet via een mobiel medisch dossier. Daarnaast is zij een zeer gewaardeerde en actieve huisarts die altijd het belang van aandacht voor vrouwen – patiënt én arts – benadrukt. Zo besteedde zij in haar proefschrift aandacht aan de man-vrouw verschillen in de terminale fase en heeft zij zich altijd ingezet voor deeltijdwerk en arbeidstijdnormalisering. Dit alles doet zij op een bijzonder inspirerende manier en recht uit het hart.’
Maria van den Muijsenbergh is naast huisarts tevens senior onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde sectie Vrouwenstudies medische wetenschappen UMC St. Radboud te Nijmegen. Daarnaast is ze onder meer als docent verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde van UMC St. Radboud. Ze heeft drie kinderen.

Achtergrond Corrie Hermann Prijs

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.
In 2005 is de prijs uitgereikt aan dr. G.C.M.L. (Lieve) Christiaens, gynaecoloog bij het UMC Utrecht, bekend door haar activiteiten op het gebied van prenatale diagnostiek en aangeboren afwijkingen. In de manier waarop zij haar vak uitoefent vervult zij een voorbeeldfunctie, zowel in haar houding naar en bejegening van patiënten en collega’s als in de manier waarop zij werk en privé combineert.
bron:VNVA