De stichting Maatschappelijke Opvang Fryslà¢n, de stichting Limor, Woningstichting de Wieren en de gemeente Sneek gaan samen zorgen voor een crisisopvang voor daklozen in Sneek. De plaats waar die zou moeten komen is nog niet bekend.

Het gaat in de eerste plaats om een voorziening met tijdelijke opvangplaatsen, voor als het 's winters vriest. Hiervoor moeten tien plaatsen beschikbaar zijn, gedurende tien tot twaalf weken. Als deze plaatsen beschikbaar zijn, komt er een eind aan het taxivervoer van zwervers van Sneek naar Leeuwarden. Daarnaast zouden er vier plaatsen moeten komen die geschikt zijn voor een verblijf van een half jaar tot een jaar.

In samenwerking de Wieren wil de gemeente verder een woonpension van de grond tillen dat opvang en vormen van begeleid wonen moet bieden aan zestien personen. In dit pension duurt de opvang zo kort of zo lang als nodig is en komen faciliteiten voor ambulante begeleiders en hulpverleners.

bron:Gemeente Sneek