Het College tarieven gezondheidszorg / de Zorgautoriteit i.o. heeft het ministerie van VWS geadviseerd om van de korting, die is opgelegd ten behoeve van de overheveling van de indicatiestelling naar de bureaus jeugdzorg, een bedrag van 17 miljoen euro terug te laten vloeien naar de jeugd-GGZ.

Eerder dit jaar kortte CTG/ZAio op aanwijzing van de Staatssecretaris van VWS een bedrag van 25 miljoen euro op de budgetten van de jeugd-GGZ voor overheveling naar de bureaus jeugdzorg (BJZ). De staatssecretaris wilde met de overheveling de positie van de bureaus jeugdzorg versterken, die met ingang van 1 januari 2005 de indicatiestelling van de jeugd-GGZ hebben overgenomen. De bureaus jeugdzorg zouden daartoe voortaan de intakecontacten voor de jeugd-GGZ verrichten. Voorheen was dit de taak van de jeugd-GGZ instellingen. De overheveling maakt deel uit van de invoering van de Wet op de Jeugdzorg.

Na de overheveling kwam een groot aantal bezwaarschriften binnen bij CTG/ZAio van
instellingen voor jeugd-GGZ. Uit die bezwaarschriften bleek dat de jeugd-GGZ een korting op de onderzoekscontacten niet terecht vond, omdat zij die voor een belangrijk deel zelf moet blijven uitvoeren. De bureaus jeugdzorg blijken dit niet tot nauwelijks te doen. Ook de veronderstelling dat de zorgkantoren voldoende contracteerruimte hebben om aanvullende productieafspraken te maken gaat niet op. De aanwijzing wordt door zorgkantoren, zo blijkt, vooral uitgevoerd op instellingsniveau.

Om er voor te zorgen dat de jeugd-GGZ de onderzoekscontacten goed kunnen uitvoeren, stelt CTG/ZAio nu voor een bedrag van 17 miljoen euro terug te laten vloeien. De budgetkorting op de intake, bijna 8 miljoen euro, blijft wel gehandhaafd.

De aanpassing van de Beleidsregel contracteerruimte 2005 moet nog worden goedgekeurd door de minister van VWS.

Het College tarieven gezondheidszorg/de Zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAio) stelt de tarieven en budgetten vast voor instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. CTG/ZAio is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan.

bron:CTG