Kopers moeten straks nog beter opletten als zij een antiek beeldje of oude vaas kopen. Landen van herkomst of rechthebbenden kunnen deze cultuurgoederen makkelijker opeisen. Illegale handel kan daardoor beter worden aangepakt. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Van der Laan (OCW). Het gaat om cultuurgoederen die in Nederland zijn verkocht, maar in andere landen zijn gestolen of tegen de regels in zijn uitgevoerd.

Kopers moeten die goederen straks teruggeven aan de rechthebbenden. Zij kunnen zich dan niet meer beroepen op 'goede trouw' of verjaring. De rechter kan wel een vergoeding toekennen als kopers zorgvuldig zijn geweest bij de aankoop.Nederland voert hiermee een UNESCO-verdrag uit.Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: RVD