Leerlingen in de bovenbouw die het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) volgen en leerlingen in de onderbouw krijgen van het ministerie van OCW vouchers om culturele instellingen te bezoeken. In het schooljaar 2004-2005 werd 76% van die vouchers besteed. Dat is 4% meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de eindrapportage bestedingscijfers CKV-bon van CJP. Vandaag worden deze cijfers door Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) gepresenteerd aan Medy van der Laan tijdens een werkbezoek aan de Kunsthal Rotterdam.

CJP geeft in opdracht van het ministerie van OCW de CKV-bonnen uit. De leerlingen krijgen de bonnen als tegemoetkoming voor de kosten die het vak CKV met zich mee brengen. De bonnen kunnen worden besteed aan voorstellingen, exposities, optredens en vele nieuwe culturele initiatieven en projecten. Met de komst van het vak CKV en de bonnen is er bij de scholen en de jongeren meer
aandacht voor Kunst en Cultuur gekomen. De bonnen dragen bij aan de visie op cultuureducatie. Daarnaast droegen de bonnen bij aan de band tussen scholen en culturele instellingen. De jongeren waardeerde het cadeautje van OCW met een ruime 8. Aan de aanbodskant is het besef van cultuureducatie toegenomen. Niet alleen wordt het aanbod voor deze speciale doelgroep steeds gerichter, ook het aantal instellingen dat actief bonnen innt neemt toe. Dit jaar zijn dit er ruim 1100 instellingen die samen een totaal bedrag van 5,5 miljoen euro aan bonnen verzilverd kregen.

Een opvallende stijging bij de CKV-bonacceptanten is te zien bij het museum. Kregen zij vorig jaar nog maar 7% van de leerlingen op visite, dit schooljaar ging bijna 12% naar één van de 258 actieve musea.
De meeste leerlingen gingen in het schooljaar
2004-2005 naar het theater. Hier werd met de bonnen voor 290.000 activiteiten en/of voorstellingen betaald. Vooral de leerlingen van het VMBO waren actief. Zij ondernamen maar liefst 418.000 culturele activiteiten. Voor deze groep is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van cultuureducatie. Het aanbod wordt steeds groter en ook steeds meer scholen zijn actief op cultureel en/of kunstzinnig vlak. Maar liefst 89% van alle VMBO-leerlingen gebruikt de CKV-bon.
bron:CJP