In 2004 is voor à¢?¬ 838 miljoen aan hulpmiddelen verstrekt, een stijging van 7,7 procent ten opzichte van 2003. Een grote stijging deed zich onder andere voor bij de hulpmiddelen voor mobiliteit (27,7%), communicatie (23,2%) en diabetes (17,2%). Dat staat in de 'Monitor hulpmiddelen 2005' van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Omdat de verstrekte gegevens van de verzekeraars afwijken van cijfers van het GIP (Geneesmiddelen Informatie Project) zal het CVZ onderzoeken hoe verzekeraars de kosten in hun verantwoordingsstaten verwerken. Mede op basis van dat onderzoek zal het CVZ bepalen of een verdere ondersteuning van zorgverzekeraars voor het opstellen van gegevens over verleende verstrekkingen nodig is.

Bij de kostenstijging bij het verstrekken aan hulpmiddelen spelen volgens het CVZ verschillende factoren een rol, waaronder de wijziging van de verzekerdenpopulatie, een berekende kostentoename van à¢?¬ 3,4 miljoen. 'Andere factoren die van invloed zijn op de kostenontwikkeling zijn onder meer de technologische ontwikkeling op diverse zorgonderdelen, de (dubbele) vergrijzing en op sommige deelverstrekkingen het verschil tussen mannen en vrouwen in consumptie', aldus het CVZ.

Bron: CVZ