Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in juli met 2.800 (0,4%) gestegen tot 695.700. Ook in juli 2004 steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden, toen met 0,6%. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het nww-percentage voor juli 2005 uit op 9,2%.

Het aantal nww van 40 jaar en ouder steeg in juli met 0,9%, het aantal nww jonger dan 40 jaar daalde met 0,2%. Eind juli was 54% van het totale nww-bestand 40 jaar of ouder. In juli 2004 was dat nog 51%. De stijging van het aantal nww is gering in bijna alle beroepsgroepen. Alleen onder onderwijspersoneel lag de stijging met 3% ver boven het gemiddelde.

Het aantal vacatures dat door werkgevers bij CWI werd ingediend, bedroeg in de eerste zeven maanden  van dit jaar 174.300, dat is ca. 30% mà©à©r dan in de
overeenkomstige periode vorig jaar. Daarnaast werden nog eens 108.957 vacatures
rechtstreeks door werkgevers op werk.nl geplaatst.

In de eerste zeven maanden van 2005 verleende CWI 35.518 vergunningen voor ontslag, dat is ruim 8% minder dan in 2004. Bijna driekwart van het aantal verleende vergunningen (71%) betrof ontslag op bedrijfseconomische gronden.

bron:CWI