In veel plaatsen zouden gemeenten, CWI en UWV meer kunnen doen om samen onder één dak werkzoekenden van dienst te zijn. Om hen optimaal te bedienen moeten de ketenpartners in de sociale zekerheid hun diensten integreren en gelijktijdig aanbieden. De wetgever gaat ervan uit dat ze beter kunnen samenwerken als ze bij elkaar in één pand zijn gehuisvest. Maar zonder goede onderlinge verhoudingen op lokaal niveau komt zo n bedrijfsverzamelgebouw er vaak niet. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport Waar een wil is, is een BVG.
Er komen 110 gemeenten in aanmerking om verspreid over het hele land ongeveer 125 gezamenlijke locaties te realiseren. Dit zijn gemeenten waar een Centrum voor Werk en Inkomen is gevestigd. In ongeveer de helft van die plaatsen kunnen mensen nu al in één pand terecht voor CWI, UWV en sociale dienst. Overigens is gezamenlijke huisvesting in een bedrijfsverzamel-gebouw nog geen garantie voor een geïntegreerde dienstverlening.
De oorspronkelijke doelstelling van 125 zogenoemde SUWI-bedrijfsverzamelgebouwen in 2006 wordt niet gehaald. IWI onderzocht waarom het totstandkomen van deze bedrijfsverzamelgebouwen achterblijft bij de ambities. Het blijkt dat de onderlinge verhoudingen en de wil tot samenwerken van de lokale managers belangrijke factoren zijn. Of er een geschikt pand is - of de middelen om dit te verwerven - is ook een belangrijke randvoorwaarde. Op landelijk niveau zijn de organisaties in de sociale zekerheid het erover eens dat gezamenlijke huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een goede samenwerking ten behoeve van cliënten.
Werkzoekenden zo snel mogelijk (weer) aan werk helpen, en aan wie dat nog niet lukt op tijd de juiste uitkering verstrekken. Om dat effectief en efficiënt te doen is nauwe samenwerking nodig tussen CWI, UWV en sociale diensten. Ook uit oogpunt van dienstverlening aan de burger is het gewenst dat ze hun diensten geïntegreerd aanbieden. Dit voorkomt bovendien dubbel werk en fouten bij de overdracht tussen organisaties.
bron: IWI