De eerste zes maanden van dit jaar laten een krachtig herstel van de arbeidsmarkt zien. Het aantal nww is in zes maanden met ruim 58.000 (8,7%) fors gedaald. Onder mannen bedroeg de daling van het aantal nww bijna 36.000, onder vrouwen ruim 22.000. In de
leeftijdscategorie 23-39 jaar is de daling het grootst: ruim 38.000 en bijna twee keer het gemiddelde percentage (15%). In de leeftijdscategorie 50-65 jaar was de daling slechts 1.907 en met 1% ver onder het gemiddelde.

Gespecificeerd naar beroepsniveau is de daling het grootst onder mensen met beroepen op laag en middelbaar niveau: die zijn verantwoordelijk voor een daling van 21.372 (9,9%) respectievelijk 13.065 (8,5%). Het aantal werkzoekenden in die beroepsniveaus bedraagt overigens nog steeds 334.352 (55% van het totale aantal).In de eerste helft van 2006 verleende CWI ruim 22.000 ontslagvergunningen, 27% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

bron:CWI