Zorgverzekeraar CZ heeft vorig jaar voor 1,9 miljoen euro aan fraude en oneigenlijk gebruik opgespoord. Het meeste geld, ongeveer 1,7 miljoen euro, werd teruggevorderd van een ziekenhuis dat veel meer rekeningen voor radiologie declareerde dan was toegestaan. CZ wil in dit geval niet spreken van fraude maar van 'oneigenlijk gebruik' van declaratie-afspraken. Het ziekenhuis moet mogelijk nog 1,3 miljoen extra terugbetalen, maar dat onderzoek is nog niet afgerond.

In 2004 bedroeg het totaalbedrag aan fraude en oneigenlijk gebruik 300.000 euro. Het aantal verzekerden en zorgverleners dat CZ op een landelijke zwarte lijst laat zetten of aanmeldt bij het Fraudeloket van de gezamenlijke verzekeraars steeg vorig jaar naar 117 (in 2004: 72). Tegen 3 zorgverleners en 1 verzekerde werd zelfs aangifte gedaan bij de politie. De verzekerde probeerde zich een paar keer met vervalste documenten in te schrijven. De verdachte zorgverleners zijn fysiotherapeuten die geregeld meer behandelingen declareren dan ze verrichten. Bij een van de onderzoeken ontdekte CZ ook dat de betreffende zorgverlener handtekeningen van huisartsen vervalste bij het namaken van verwijsbriefjes. Vorig jaar werden 2 zorgverleners en 26 verzekerden geroyeerd nadat ze betrapt waren op gesjoemel met rekeningen. Het jaar tevoren waren dat er in totaal nog 51.Er lopen momenteel nog onderzoeken naar 71 zorgverleners en 23 verzekerden die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan gesjoemel. CZ let dit jaar extra op declaraties van een aantal tandartspraktijken, mede naar aanleiding van signalen van patiënten dat er wordt geknoeid met rekeningen. Fraude of verschrijvingen door zorgverleners komt steeds vaker aan het licht bij onderzoeken onder patiënten. CZ vraagt hen of ze de behandelingen die artsen of therapeuten hebben gedeclareerd wel hebben gehad.
bron:CZ