In de eerste elf maanden van 2005 zijn 3 miljard rozen ingevoerd en 2 miljard rozen uitgevoerd. Op een doorsnee dag gaan er ongeveer 15 miljoen rozen de grens over. Bijna 95 procent van de geïmporteerde rozen komt uit Afrika.

Flinke toename import uit Kenia
Kenia, Oeganda en Zimbabwe zijn de landen met de grootste rozenkwekerijen. Uit deze drie landen komen bijna 2,6 miljard rozen. Het aandeel van Kenia in de Nederlandse rozenimport wordt steeds groter. In 2000 kwam een derde van het aantal ingevoerde rozen uit Kenia, in 2005 is dit aandeel bijna twee derde.
Export vooral naar Europees achterland
Ruim 1,8 miljard rozen zijn in de periode januari-november 2005 uitgevoerd naar lidstaten van de Europese Unie. Dit is 90 procent van de totale rozenexport. Hiervan ging ruim 40 procent, 763 miljoen rozen, naar Duitsland. De rozenexport bestaat voor een groot deel uit de eerder ingevoerde rozen die via Nederlandse veilingen hun eindbestemming vinden.
Steeds minder rozen geteeld in Nederland
In 1995 besloeg de rozenteelt in ons land nog ongeveer 920 hectare. Daarna steeg dit areaal licht tot bijna 950 hectare in 2000. Sindsdien is het rozenareaal jaarlijks met gemiddeld 30 hectare gekrompen tot 780 hectare in 2005. Het aantal bedrijven met rozenteelt is teruggegaan van 926 in 2000 tot 466 in 2005. Een doorsnee teler bewerkt dus een steeds groter oppervlakte rozen. Dit was in 1995 nog ongeveer 1 hectare, tegen 1,7 hectare in 2005.
bron:CBS