Het vorderen van openstaande boetes en celstraffen hoort bij het dagelijkse werk van politiemensen. Zo worden bij politiecontroles op straat ook de politiesystemen nagetrokken of mensen nog boetes of celstraffen open hebben staan. Het uiteindelijke streven is de stapel openstaande boetes en celstraffen zo veel mogelijk terug te dringen.

Dat lukt niet altijd op korte termijn en daarom blijven vonnissen en geldboetes open staan. Politie Brabant Zuid-Oost
krijgt jaarlijks ongeveer 7000 verzoeken van het Centraal Justitieel Incassobureau om boetes te innen of veroordeelden
aan te houden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost