Het aantal klachten tegen personeel van de politie Limburg-Zuid is in de eerste maanden van dit jaar fors gedaald. Zagen in dezelfde periode van 2005 nog 70 burgers aanleiding hun ongenoegen te uiten over het optreden van de politie, in 2006 zakte dit cijfer naar 43. De daling komt overeen met 38 procent en betekent ten opzichte van 2004 zelfs een halvering van het aantal mensen dat ontevreden was over de politie.

Het sterkst daalde het aantal klachten over het niet nakomen van afspraken tussen politiemensen en burgers, bijvoorbeeld over teruggebeld worden na het doen van aangifte. Het aantal klachten daarover daalde van 15 naar 8. Terug liep ook het aantal klachten over het gedrag van politiepersoneel. Vorig jaar waren er in het eerste kwartaal nog 23 burgers die zich niet serieus genomen of lomp behandeld voelden. Dit jaar zakte dit aantal tot 18.
 
Ook het aantal klachten over een vermeende verkeerde toepassing van de bevoegdheden van politiepersoneel - identificatiebewijs vragen, fouilleren e.d. - nam af (van 13 naar 2). Dat was ook het geval met het aantal klachten over de dienstverlening door de politie. In deze laatste categorie bedroeg de verbetering 90 procent. Niettemin groeide het aantal klachten over het gebruik van geweld door de politie. Beklaagden zich in het eerste kwartaal van 2005 acht burgers over politiegeweld (gebruik van handboeien, pepperspray), in 2006 steeg dit aantal tot twaalf.

De korpsleiding van de politie Limburg-Zuid schrijft de algehele daling van het aantal klachten toe aan de extra aandacht die in het korps uitgaat naar de verbetering van de dienstverlening aan het publiek en de klantgerichtheid van politiepersoneel. Afgelopen maand nog werden ruim 700 agenten getraind in hoe ze moeten omgaan met mensen die meerdere keren slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. Statistisch lopen mensen die al eens het slachtoffer waren van een misdrijf namelijk een grotere kans om dat opnieuw te worden, dan iemand die nog nooit slachtoffer van een misdrijf was. Daarom moeten dit soort slachtoffers op een extra luisterend oor van de politie kunnen rekenen en goed doorverwezen worden.

De aandacht van het korps voor de burger lijkt ook een gunstige uitwerking te hebben op de waardering van het publiek voor de politie, zoals deze elk jaar gemeten wordt via de Politie Monitor Bevolking. Vergeleken met vorig jaar, lieten de resultaten dit jaar over de hele linie een verbetering zien in Zuid-Limburg.
 
bron:Politie Limburg-Zuid