De daling van het aantal overvallen heeft zich in het eerste halfjaar van 2006 opnieuw door gezet. Waren er in het eerste halfjaar van 2005 nog 1082 overvallen, in het eerste halfjaar van 2006 waren dat er 952, een daling met 12 procent. De grootste dalingen zijn
te zien bij de horeca (van 217 naar 156) en de detailhandel (378 naar 315). De daling van het aantal overvallen zette in 2001 in. De afgelopen jaren daalde het aantal overvallen al met 23 procent.

De cijfers blijken uit het Landelijk Overvallen en Ramkraken Systeem (LORS) van de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Klpd, de database waarin gegevens van de korpsen voor opsporingsdoeleinden worden bijgehouden.

Het aantal overvallen op benzinestations daalde met iets meer dan de helft (91 naar 45) en bij restaurants (50 naar 27) en iets minder dan de helft bij snackbars (66 naar 34) en bij geldinstellingen met 40 procent (34 naar 12). Ook supermarkten kregen minder met overvallen te maken (71 naar 54). Het aantal overvallen op woningen bleef vrijwel stabiel (281 naar 286). Coffeeshops (5 naar 10), hotels (4 naar 14) en slijterijen (5 naar 12) werden vaker slachtoffer van overvallen.

Bij de overvallen in het eerste halfjaar van 2006 vielen drie doden en 178 gewonden. Van de overvallen is bijna 25 procent opgelost en dat percentage zal nog stijgen omdat een aantal onderzoeken nog loopt.

De investeringen van het bedrijfsleven op het gebied van criminaliteitspreventie lijken een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van overvalcriminaliteit. Door betere veiligheidsprocedures kunnen de resultaten nog verder verbeteren. De buitverwachting neemt daardoor af, waardoor het minder aantrekkelijk is voor een overvaller. De politie heeft een succesvolle aanpak van veelplegers en criminele bendes worden aangepakt met de Bovenregionale Rechercheteams.

Daarnaast  bestaat de indruk dat het structureel overleg tussen overheid -en in het bijzonder de landelijk overvalcoördinator- en het bedrijfsleven resultaten lijkt af te werpen. Door over en weer actuele informatie te verstrekken en ontwikkelingen te signaleren kan sneller en beter worden ingespeeld op trends en fenomenen.

bron:NPI