Nederland telde in de periode februari-april 2006 gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 427 duizend. Dit zijn er 8 duizend minder dan in de periode januari-maart 2006. De daling van de werkloosheid, die zich al ruim een half jaar manifesteert, houdt daarmee aan. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In de afgelopen drie maanden was 6,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 7,0 procent.

Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder
In de eerste drie kwartalen van 2005 schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid rond de 490 duizend personen. Daarna vertoonde de werkloosheid een forse afname. Het aantal werklozen daalde sinds het derde kwartaal 2005 met 60 duizend tot 427 duizend personen in de periode februari-april 2006.

Voor het eerst daling bij 45-plussers
Voor het eerst sinds 2002 was de werkloosheid onder 45-plussers lager dan een jaar eerder. In de periode februari-april 2006 waren er in deze leeftijdsgroep 3 duizend werklozen minder. Onder 45-64-jarigen was 5,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid onder 45-plussers begint daarmee ongeveer een jaar later af te nemen dan in de andere leeftijdsgroepen.

Het aantal werkloze jongeren nam in een jaar tijd af met 24 duizend tot 93 duizend. De jeugdwerkloosheid daalde met 2,7 procentpunt tot 11,5 procent. Sinds begin 2005 is het aantal jeugdige werklozen elke maand kleiner dan een jaar eerder.

Ook onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep nam met 40 duizend af tot 216 duizend. Het werkloosheidspercentage bedroeg 5,5 procent. De werkloosheid in deze leeftijdsgroep is sinds de lente van 2005 iedere maand lager dan een jaar eerder.

bron:CBS