Er is geen sprake van grote wijzigingen in de samenstelling voor zowel amfetamine als XTC (MDMA). Wel is de hoeveelheid werkzame stof per XTC-tablet sinds 1997 tot aan 2003 geleidelijk toegenomen. In 2005 is daarentegen een daling van de concentratie per tablet waargenomen. Dat meldt het openbaar ministerie op basis van een rapport van de KPLD. De Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) beschrijft de ontwikkeling van de synthetische drugscriminaliteit in de periode 2002-2004. Het is een uitgave van de Dienst Nationale Recherche (KLPD), Unit Zuid-Nederland.

Het productieproces van XTC is geoptimaliseerd, hierdoor kan meer MDMA gewonnen worden per liter PMK. De "warme" methode bleef de afgelopen jaren verreweg de meest gebruikte productiemethode. Er worden de laatste jaren minder precursoren (grondstoffen) in Nederland in beslag genomen. Het overgrote deel is afkomstig uit China, een ander deel komt uit Oost-Europa.

Op de amfetaminemarkt zien we sinds 2003 het fenomeen van amfetaminepasta in plaats van - poeder. De grootste inbeslagnemingen van amfetaminepoeder vonden in 2002-2004 plaats in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De totale hoeveelheid in- beslaggenomen XTC is wereldwijd sinds 2002 nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal inbeslagnemingen is gedaald: het lijkt erop alsof er grotere hoeveelheden tegelijkertijd worden getransporteerd. Het aantal inbeslagnemingen is in 2005 sterk gedaald *. Ook is incidenteel gezien dat er zuivere MDMA-poeder werd vervoerd in plaats van XTC-tabletten. Binnen Europa vindt het transport hoofdzakelijk plaats per vrachtwagen, buiten Europa per schip.

Vanaf 2001 is er sprake van een toename van het aantal ontmantelde amfetaminelaboratoria, vanaf 2003 worden er zelfs meer amfetaminelaboratoria aangetroffen dan XTC-laboratoria. In 2002 werden in Nederland meer amfetaminelaboratoria ontmanteld dan in welk ander Europees land ook. Tegelijkertijd is er sprake van een verschuiving van de productie naar Oost-Europese landen. Opvallend is dat sinds 2002 het totale aantal ontmantelde productielocaties met een derde is afgenomen. Bij de in het buitenland aangetroffen productieplaatsen voor XTC is meestal sprake van Nederlandse betrokkenheid, bijvoorbeeld in België, Duitsland, Indonesië en Suriname. Ook in België is overigens sprake van een verschuiving van de productie van XTC naar amfetamine.

Prijzen
De prijzen van amfetamine en XTC zijn in het buitenland hoger dan de prijzen in Nederland. Per gram amfetamine worden in Europa in Scandinavië gemiddeld de hoogste prijzen betaald. De straatprijzen van XTC lijken in Australië, Nieuw-Zeeland en Japan het hoogst met een prijs tussen de 25 en 50 euro per tablet. Opvallend is de lage straatprijs in Indonesië. Dat zou erop kunnen wijzen dat de XTC in het land zelf is geproduceerd.

Gebruik van synthetische drugs
Sinds 2003 lijkt er sprake te zijn van een afname van de populariteit van XTC in Nederland en in andere landen in West-Europa en Noord-Amerika. Voor Nederland lijkt dit te verklaren door een daling van het imago van XTC dat een modedrug lijkt te zijn dat tijdens dancefeesten wordt gebruikt door een bepaalde leeftijdsgroep die slechts een aantal jaren deze levensstijl heeft. Wereldwijd is er nog steeds sprake van populariteit . In veel landen is het middel nog maar net geïntroduceerd, het is nog nieuw en aantrekkelijk, betrekkelijk goedkoop en het wordt vaak nog als een onschuldige drug gezien. We zien dan ook een toename van het gebruik in Zuid-Amerika, Zuidelijk Afrika, (Zuidoost) Azië en het Midden-Oosten. Binnen Europa zien we groei in het gebruik in Centraal- en Oost-Europa. Amfetamine lijkt minder onderhevig aan modegrillen, de consumptie blijft redelijk stabiel en populair in met name het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Gezondheid
De schade die gebruikers oplopen kan zeer ernstig zijn, afhankelijk van de omstandigheden waarin gebruikt wordt en de hoeveelheid kan synthetische drugs dodelijk zijn, maar lijkt in de praktijk in Nederland van een beperkte omvang. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de goede voorlichting aan gebruikers in Nederland en de mogelijkheid om een gekochte pil te laten testen. Anderzijds heeft dit natuurlijk ook te maken met de afnemende populariteit van dit type drug: naar gelang er minder gebruikt wordt vinden er ook minder incidenten plaats.Dit kan in de landen met opkomende gebruikersmarkten natuurlijk anders zijn .Personen betrokken bij de productie of de ontmanteling lopen ook risico's zoals gevaar voor ontploffing en het inademen van chemische stoffen. Soms leidt dat tot zeer gevaarlijke situaties, indien productieplaatsen zich in woonwijken bevinden.

Criminele verbanden
Bij de smokkel van precursoren zijn Chinese en Oost-Europese criminele verbanden betrokken.Bij de aanschaf van andere chemicaliën zijn voor het merendeel Nederlanders betrokken, dit geldt ook voor het verkrijgen van hardware. Bij de productie zijn vooral Nederlanders betrokken afkomstig uit de westelijke en zuidelijke provincies van Nederland. Deze Nederlandse criminele verbanden lijken de productie te verplaatsen naar België, waar vaak Belgen worden ingezet. In de internationale handel zijn diverse nationaliteiten actief. Zo waren Dominicanen en Israëliërs betrokken bij de smokkel van XTC naar Zuid-Amerika en de VS. Nederlanders, Israëliërs en Chinezen zijn actief in de smokkel naar (Zuidoost) Azië, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.
Belgen, Britten, Duitsers, Kroaten en Turken zijn actief in de smokkel van XTC naar hun eigen herkomstlanden.

bron:OM