Na anderhalf jaar procederen heeft DAS rechtsbijstand de zaak van de zogenoemde
tientjestruc tegen de Postbank gewonnen. De rechter heeft vorderingen toegewezen aan drie DAS-verzekerden die hiervan de dupe waren geworden. De Postbank was niet bereid de schade te vergoeden omdat de Geschillencommissie Bankzaken dergelijke claims altijd heeft afgewezen. Zij was van mening dat consumenten in dergelijke gevallen nalatig en onzorgvuldig zijn. Tijdens het pinnen werd de pincode ongemerkt afgekeken en de bankpas ongemerkt verwisseld doordat mensen werden afgeleid met een tientje dat zogenaamd op de grond was gevallen.
Volgens de rechter heeft de Postbank nagelaten haar klanten rechtstreeks te informeren en te waarschuwen over de truc. Gezien het belang dat zij heeft bij de veiligheid van het betalingsverkeer behoort dat ook tot haar verantwoordelijkheid. Bovendien is de rechter samen met DAS rechtsbijstand van mening dat de consument niet grof nalatig of onzorgvuldig is geweest. Voorts heeft de rechter geoordeeld dat een consument niet bedacht hoeft te zijn op vooropgezet en gepland crimineel handelen.
bron:DAS rechtsbijstand