De rechtbank verklaart het beroep van de 18-jarige VWO-leerlinge uit Kosovo tegen haar bewaring gegrond. De rechtbank beveelt dat zij met ingang van 1 februari weer vrij wordt gelaten. Daarnaast moet de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van 1005 euro aan haar betalen voor de dagen die zij ten onrechte in een politiecel en het Huis van Bewaring heeft moeten doorbrengen.

De rechtbank stelt vast dat aan de maatregel van bewaring diverse gebreken kleven en acht van doorslaggevend belang dat niet gebleken is van een belangenafweging tussen enerzijds het belang van de Staat bij inbewaringstelling en anderzijds het belang van eiseres om niet van haar vrijheid te worden beroofd. De rechtbank acht de bewaring bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd.
Bron: Rechtbank Groningen