De meest gevraagde prijsklasse van sigaretten is gewijzigd van het pakje van 25 stuks á € 4,60 naar het pakje van 20 stuks á € 4,00. Dat betekent dat de Europees voorgeschreven minimumaccijnsdruk van 57% op de meest gevraagde prijsklasse nu moet worden toegepast op het pakje van 20 stuks á € 4,00. Dit leidt tot een accijnsverhoging van € 0,11 per pakje van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten (20 stuks á € 4,00).

De accijnsaanpassing op sigaretten leidt ook tot een aanpassing van de accijns op shag. Voor de mate van de accijnsaanpassing voor de meest gevraagde prijsklasse van shag (tot nu toe: 50 gram á € 4,80) wordt aangesloten bij de accijnsaanpassing zoals die uitwerkt voor de sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse in 2005 (25 stuks á € 4,60), oftewel een verhoging van € 0,14 per pakje van de meest gevraagde prijsklasse shag (50 gram € 5,00 m.i.v. 1 apri 2006).
De nieuwe accijnstarieven voor sigaretten en shag treden in werking met ingang van 1 april 2006.

bron:MinFin