De Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen, heeft de heer D.W. de Cloe (57 jaar, PvdA) benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Schoonhoven. Hij neemt met ingang van 1 december 2005 de functie over van burgemeester mevrouw drs. D.W. Wassenberg-Welp, die op die datum vervroegd met pensioen gaat. De Cloe is geen onbekende in de gemeente. Van 1november 2003 tot 1 oktober 2004 was de heer De Cloe al eens waarnemend burgmeester in Schoonhoven.

De heer De Cloe was van 1981 tot 1982 en van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna was hij van 7 mei 2003 tot 1 december 2003 waarnemer in de aan Schoonhoven grenzende gemeente Vlist. Van 25 oktober 2004 tot 19 mei 2005 was de heer De Cloe waarnemer in de Brabantse gemeente Bergen op Zoom.

De Commissaris van de Koningin heeft de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de burgemeestersvacature in Schoonhoven voorlopig niet open te stellen. Dit advies is uitgebracht nadat het college van Gedeputeerde Staten hierover is gehoord. De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard werken aan de vormgeving van de bestuurlijke toekomst van hun gebied. Inmiddels hebben zij elk afzonderlijk hun bestuurskracht laten meten. Gezamenlijk formuleren zij een visie op de toekomst van de Krimpenerwaard. Bovendien willen de vijf gemeenten een Krimpenerwaard-raad en overkoepelend bestuur instellen. Nog dit jaar zullen Gedeputeerde Staten hun mening geven over de conclusies die de gemeenten trekken uit hun eigen bestuurskrachtmeting en over hun visie op de onderlinge samenwerking.

In afwachting van deze ontwikkeling, en met het oog op de bestuurlijke continuïteit in het gebied, heeft de Commissaris van de Koningin een waarnemend burgemeester benoemd die de Krimpenerwaard goed kent en kan bijdragen aan de voortgaande samenwerking.

bron:Provincie Zuid-Holland