De lijnen zijn dicht, de klachtenlijn is gesloten. In totaal kreeg het LAKS 75.536 meldingen binnen van examenkandidaten via de telefoon of de website www.eindexamen.nu. De inhoud liep uiteen van fouten die kandidaten vonden in het eindexamen via problemen op school tot meldingen over de lengte van het examen. Er zijn dit jaar zo'n 6 procent minder klachten binnen gekomen, dat wijt het LAKS vooral aan haar nieuwe methode van het verzamelen van klachten. Toch gold de verhoogde grens vooral voor de havisten en de vwo'ers. De vmbo'ers klaagden dit jaar juist 40% meer dan in 2004.

 

Net als vorig jaar kwamen toch de meeste klachten binnen vanaf het vwo. Zo'n 35.565 meldingen kwamen over deze examens binnen. De meeste klachten gingen over het examen Aardrijkskunde. De klachten gingen bij dit examen over het gebruik van de rekenmachine en passen (die veel mensen niet bij zich hadden) en over het feit dat de kandidaten vonden dat hun kennis niet voldoende in het examen aan de orde kwam (terwijl voor de examens nadrukkelijk is gecommuniceerd dat er juist meer feitenkennis gevraagd zou worden). Op de tweede plaatst voor dit niveau staat Engels (vorig jaar de absolute nummer 1). Ook dit jaar was de lengte van het examen een probleem, maar ook de vraagstelling van het examen was lastig.

Ook de havisten lieten herhaaldelijk van zich horen. In totaal zo'n 25.537 keer. De meeste klachten kwamen hier binnen over het examen geschiedenis. Generaal Khan leverde door zijn onbekendheid grote problemen op en ook bij andere vragen wisten de kandidaten vaak niet wat er nu precies van ze gevraagd werd. Ook waren er op dit niveau problemen met Nederlands. Vooral de samenvattingtekst was lastig, mensen begrepen door moeilijker woorden de opdracht die bij deze tekst hoorde verkeerd.

Ook het vmbo liet dus veel meer van zich horen vandaag. Er kwamen bijvoorbeeld zo'n 5.099 klachten binnen over het examen Nederlands. Vooral de lengte nekte de kandidaten, ze moesten veel schrijven en er waren veel vragen. Het lijkt wel alsof de twee examens die zijn samengevoegd ook werkelijk zijn samengevoegd in lengte. Verder kwamen er meldingen binnen over het examen Wiskunde van de vmbo'ers. Hier lag het probleem vooral bij de vragen over dobbelstenen, de verhoudingen klopten bij deze vraag niet.

Verder is het opvallend dat er weinig heel opvallende klachten binnen te zijn gekomen. Blijkbaar is het LAKS ook bij scholen inmiddels zo bekend dat ze hun uiterste best doen om fouten te voorkomen. De opvallendste klacht die binnen kwam ging over kandidaten die een bloemetje kregen tijdens het examen omdat ze jarig waren. Een vriendelijk gebaar, maar erg storend. Daarnaast kreeg het LAKS dit jaar veel klachten binnen over computer examens. Scholen zijn duidelijk nog niet klaar voor deze volgende stap en het LAKS raad dan ook aan om nog eens goed te overwegen of in 2007 al alle natuurkunde examens met de computer af te nemen.

Het LAKS heeft dit jaar ook haar best gedaan om klachten te voorkomen. Er kwamen altijd veel meldingen binnen van kandidaten die niet wisten wat ze moesten weten voor de eindtoets. Daarom heeft het LAKS begin april op de dag van de eindexamenkandidaat de website www.watmoetikleren.nl. Deze website voorziet duidelijk in een behoefte, er is namelijk door vele tientallen duizenden kandidaten gebruik van gemaakt. Het LAKS spreekt van een groot succes en zal bekijken of deze website in de toekomst uitgebreid kan worden.

bron:LAKS