Over een langere periode is duidelijk te zien dat de groeiverschillen in het eurogebied kleiner zijn geworden. Volgens sommigen echter zijn de laatste tijd de groeiverschillen tussen de landen van het eurogebied toegenomen. Dit is inderdaad het geval voor de groeicijfers in het eerste kwartaal van dit jaar.

Sinds 1999 is DNB medeverantwoordelijk voor het monetaire beleid in het eurogebied. Onze muntunie bestaat uit twaalf landen, die natuurlijk van elkaar kunnen verschillen in de stand van hun economie.

Dat komt onder meer tot uitdrukking in de groei van het bruto binnenlands product. Volgens sommigen zijn de laatste tijd de groeiverschillen tussen de landen van het eurogebied toegenomen. Dit is inderdaad het geval voor de groeicijfers in het eerste kwartaal van dit jaar. Over een langere periode is echter duidelijk te zien dat de groeiverschillen in het eurogebied kleiner zijn geworden. In 1999, het jaar waarin de Economische en Monetaire Unie van start ging, bedroeg het verschil van de koploper in het eurogebied met de langzaamste groeier nog ruim acht procentpunten. In de daarop volgende jaren is dit verschil meer dan gehalveerd, wat blijkt uit de afnemende dikte van de band in de grafiek.

Ook in een al langer gevestigde monetaire unie als de Verenigde Staten bestaan groeiverschillen tussen economische regio's. Groeiverschillen binnen een monetaire unie zijn onvermijdelijk en horen bij een dynamische economie waar hekkensluiters en koplopers elkaar afwisselen. Zeker in de huidige turbulente wereldeconomie is het opmerkelijk dat de groeiverschillen in het eurogebied juist kleiner zijn geworden.

bron:DNB