Minister de Geus roept politieke partijen op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 50 procent vrouwen op verkiesbare plaatsen zetten. Hij zei dit tijdens de afsluiting van het Ambassadeursnetwerk Besturen, in het Kurhaus in Scheveningen.

De minister benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is:'de bevindingen van het Ambassadeursnetwerk tonen aan dat we full speed door moeten met het realiseren van meer vrouwen in maatschappelijke en politieke besturen', aldus de minister. Het percentage vrouwen in bestuurlijke functies voldoet nog niet aan de streefcijfers die hiervoor door het kabinet zijn vastgesteld. Op landelijk niveau gaat het de goede kant op met het aandeel vrouwen: 40 procent van het kabinet en 30 procent van het parlement is vrouw. Op gemeentelijk niveau echter kunnen de vrouwen nog wel een duwtje in de rug gebruiken, aldus de Geus. Zo kende ons land in 2004 16 procent vrouwelijke wethouders. Dat is vier procent minder dan in 1992. Bovendien is slechts een op de vijf burgemeesters is vrouw terwijl het kabinet streeft naar een aantal van 40 procent in 2010.

De Geus maakte tijdens de bijeenkomst de benoeming bekend van Yvonne van Rooy als nieuw kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Mevrouw Van Rooy is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Met de toevoeging van Van Rooy zijn, sinds april 2004, drie van de zes nieuw benoemde kroonleden van de SER vrouw.

Het Ambassadeursnetwerk Besturen werd vandaag na een jaar werk beëindigd. Het netwerk is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het netwerk is om deelname van vrouwen in besturen van maatschappelijke organisaties en politieke besturen te bevorderen. Veertien boegbeelden uit de politiek en uit verschillende maatschappelijke sectoren hebben zich hier onder leiding van voorzitter Ivo Opstelten (burgemeester Rotterdam) een jaar lang voor in gezet. Elke ambassadeur heeft in dat jaar eigen initiatieven ontplooid binnen zijn of haar sector. Zo heeft Vera Keur (directeur VARA) ervoor gezorgd dat diversiteit is opgenomen in de Code van Goed Bestuur Omroepen. Herman Wijffels (voorzitter vereniging Natuurmonumenten) heeft zich hard gemaakt voor de benoeming van vrouwen in de besturen waarvan hij lid is en Erica Terpstra (voorzitter NOC*NSF) heeft tussenpersonen tussen sportbonden en het NOC*NSF bijgeschoold over het belang van vrouwen in besturen. De resultaten van het Netwerk zijn vanmiddag tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd en aangeboden aan minister Remkes en minister de Geus.

bron:SZW