De controles door de GGD op de kwaliteit van de kinderdagverblijven en de handhaving daarvan door de gemeenten worden aangescherpt. Binnenkort bespreekt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de gemeenten en de GGD hoe die verscherpte controle het beste vormgegeven kan worden. De minister heeft hiertoe besloten omdat uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de kinderopvang de laatste 10 jaar is afgenomen. 'Ik vind de resultaten van de meting verontrustend', aldus De Geus.

Dit schrijft de bewindsman in een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij het
onderzoeksrapport 'Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven: Trends in kwaliteit in de jaren 1995-2005'. Een samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Nijmegen en Amsterdam heeft met subsidie van het ministerie onderzocht of er in kinderdagverblijven voldoende aandacht is voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit van de dagelijkse praktijk achteruit is gegaan ten opzichte van eerdere peilingen. De waardering die ouders hebben voor de opvang is hier niet onderzocht. Uit recent onderzoek blijkt dat ouders tevreden zijn en blijven over de kwaliteit: 'Ze geven gemiddeld een 8- aan de opvang', aldus de
minister.

De Geus gaat verder de komende maand met brancheorganisaties in de kinderopvang overleggen welke acties op korte termijn mogelijk zijn om de kwaliteit van de kindervang te verbeteren. De minister zal hen aanspreken op hun  verantwoordelijkheid om de kwaliteit te verbeteren, maar zal daarbij wel 'de vinger aan de pols houden'.

Verder wil de minister dat onderzocht wordt wat de oorzaken zijn van de geconstateerde daling. 'Om de neerwaartse trend te kunnen buigen is het belangrijk de oorzaken te kennen', schrijft de minister, die erop wijst dat 'de kwaliteitseisen die de overheid stelt de laatste 10 jaar vrijwel gelijk zijn gebleven'.

bron:SZW