Minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ruimen in één keer bijna vijftig verouderde wetten op. “Het gaat hierbij om wetten die volledig zijn uitgewerkt, maar formeel nog gelden”, schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

De Geus en Van Hoof stellen de Tweede Kamer voor om 46 wetten en één algemene maatregel van bestuur in te trekken. Het gaat vooral om wetten met verlopen overgangsregelingen. De oudste is uit 1959, de jongste uit 2002.

Voor juristen is het duidelijk dat de oude en overbodige wetten geen betekenis meer hebben, maar ze staan nog wel in boekenkasten en bestanden op de computer. Dat vinden De Geus en Van Hoof lastig voor burgers, bedrijfsleven, belangengroepen en betrokken organisaties. “De aanwezigheid van talloze uitgewerkte regelingen in databanken is niet alleen publieksonvriendelijk, maar veroorzaakt ook lasten voor de beheerders van die databanken.” Daarom stellen ze voor er de bezem door te halen.
Om de oude wetten in te trekken is één nieuwe ‘opruimwet’ nodig, die de minister en de staatssecretaris, met een positief advies van de Raad van State, naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het wetsvoorstel is onderdeel van de grote operatie van het kabinet om de overheidsregels te verminderen en te vereenvoudigen.
bron:SZW