Vijftig leden van FNV Bondgenoten wekten vanmorgen minister De Geus in Den Haag met het geluid van een steelband en een ontbijt. De bewindsman van Sociale Zaken mocht kiezen tussen gekoppeld of ontkoppeld ontbijt. Wel of geen eitje, wel of geen jus d'orange, een croissantje of een droge boterham?

Na zijn ontbijt vertrok De Geus naar het centrale voorjaarsoverleg met vakbeweging en werkgeversorganisaties. De FNV wil afspraken maken over herstel van de koopkracht. Daarvoor is het nodig de koppeling van de uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen te herstellen. Herstel van de koppeling kost 160 miljoen euro.

Namens de actievoerders vroeg Henk van der Kolk De Geus zijn verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat niemand in Nederland onder de armoedegrens zakt. Voedselbanken kunnen de stijgende vraag niet aan. Kerken luiden de noodklok. Zij moeten steeds vaker financieel bijspringen.

De oorzaak is duidelijk. Naast de ontkoppeling is de koopkracht van uitkeringsgerechtigden en ouderen verder verslechterd door de verhoging van energieprijzen, de stijging van ziektekosten, bezuiniging op de huursubsidie, invoering van de no?claimregeling en hogere bijdragen in de voorzieningen van de AWBZ.

Werk is volgens FNV Bondgenoten de beste manier om de inkomenspositie van mensen te verbeteren. Een betaalde baan is echter niet voor iedereen (meer) weggelegd. Dit geldt voor AOW'ers, gehandicapten en chronisch zieken, maar ook langdurig werklozen en ouderen hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt.

bron:FNV Bondgenoten