Reïntegratiebedrijven krijgen meer ruimte om scholing in te zetten om WW'ers, WAO'ers en jonggehandicapten ('Wajongers') die zonder extra opleiding zeer moeilijk aan het werk komen, weer aan de slag te helpen.

 

Dit heeft de bewindsman laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op een motie van de Kamerleden De Wit en Huizinga-Heringa waarin zij aandacht vragen voor het belang van scholing bij reïntegratie. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor 28 miljoen euro extra uitgetrokken.

De scholing wordt alleen vergoed als die onmisbaar is voor het vinden van een baan. Om te bepalen wanneer en voor welke mensen een opleiding een essentiële voorwaarde is, heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) op verzoek van de minister een zogenaamd scholingsprotocol ontwikkeld. Het UWV heeft dit gedaan samen met de Brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven (Borea), de Landelijke Cliëntenraad van het UWV en de scholingsinstituten die zijn erkend op grond van de Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten. Het scholingsprotocol moet UWV en de reïntegratiebedrijven helpen een 'professionele en objectieve beoordeling te geven van de vraag voor welke cliënt scholing effectief is en welke scholing effectief is', zo schrijft de minister.

De reïntegratiebedrijven krijgen de kosten van de scholing apart betaald. Als een cliënt de opleiding niet afmaakt dan wordt 80 procent van de scholingskosten vergoed. Reïntegratiebedrijven moeten minimaal de helft van alle mensen die scholing hebben gekregen aan een baan helpen.

De 28 miljoen euro extra voor de proef met het scholingsprotocol geldt voor de periode 2005 tot en met 2008. Het protocol kan vanaf 1 juli 2005 worden gebrui

bron:SZW