Betaling onder het minimumloon is vaak het gevolg van onwetendheid en slordigheid. Minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal dan ook meer voorlichting geven aan bedrijven over de Wet op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. De minister schrijft dit in een brief waarmee hij een onderzoek van de Arbeidsinspectie over dit onderwerp naar de Tweede Kamer stuurt.

Uit controles in het verleden blijkt dat bij 3,5 procent van de bedrijven sprake is van onderbetaling. Het onderzoek dat naar de Kamer is gegaan, werd gehouden onder 88 bedrijven die eerder te weinig salaris betaalden. Bij 30 procent van hen zat het loon opnieuw onder het minimum. Het ging vooral om ondernemingen in de detailhandel, horeca en groothandel.

De medewerkers die te maken hadden met onderbetaling, waren vooral jongeren en mensen met een deeltijdbaan. Sommige bedrijven verzuimden het salaris tijdig aan te passen aan de nieuwe leeftijd van de jongere medewerker. Bij deeltijders is soms uitgegaan van een verkeerde full-time arbeidsduur. Een werknemer van een onderneming waar 36 uur gewerkt wordt, moet naar rato van 36 uur beloond worden en niet van 40 uur. Verder is de onderbetaling grotendeels te wijten aan verschrijvingen en rekenfouten.
Bij de onderzochte 88 bedrijven waren bijna 1200 medewerkers in dienst. De onderbetaling had betrekking op 66 medewerkers. De betrokken bedrijven hebben het verschil inmiddels bijgepast.
Komende zomer worden de resultaten verwacht van een groot onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de naleving van het minimumloon. Dit betreft de salarissen van 5000 werknemers.
bron:SZW