Minister De Geus (SZW) wil de drempel om scholingskosten af te trekken van de belasting, flink verlagen. Ook moet iedereen hetzelfde belastingvoordeel krijgen. Dit moet de animo voor scholing van werknemers bevorderen. Dat zei minister De Geus tijdens een toespraak op een conferentie over de toekomst van de verzorgingsstaat. Nu is de drempel voor de fiscale aftrek van scholing 500 euro. 'Dus wie een praktische cursus volgt van 450 euro heeft daar niets aan', zei De Geus. Hij wil deze grens flink verlagen.Ook wil hij dat iedereen voor scholing hetzelfde belastingvoordeel krijgt. Dat kan door de tegemoetkoming te verstrekken in de vorm van een heffingskorting.

Kansarmen
Het grootste sociaal-economische probleem van de nabije toekomst zijn de kansarmen van de samenleving, aldus De Geus. Tot deze groep behoren twee miljoen mensen, ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit zijn de mensen zonder een startkwalificatie.
Deze mensen zijn volgens De Geus niet kansloos op de arbeidsmarkt.'We zullen de komende jaren alles op alles moeten zetten om deze mensen weerbaar te maken op de arbeidsmarkt. Als we daarin niet slagen heeft dat ernstige sociale en economische gevolgen', zei de minister.

Goed onderwijs
De Geus wil investeren in deze mensen 'door een arbeidsmarkt te scheppen die kansen biedt in een open economie'. Maar dat is volgens De Geus niet voldoende. 'Die kansen moeten ook verzilverd kunnen worden.'Daarvoor is het nodig dat iedereen een startkwalificatie haalt. Daarnaast moeten 'mensen in de gelegenheid en bereid zijn hun kwalificaties op peil te houden of nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven', aldus De Geus.Dit vraagt om goed onderwijs en 'een leven lang leren'. De overheid kan scholing van werknemers stimuleren door dat fiscaal aantrekkelijker te maken, aldus De Geus.

Bron: SZW