Het onafhankelijke adviesorgaan schrijft  vandaag in een briefadvies aan staatssecretaris Van Geel dat herziening aan de orde is. VROM beraadt zich op het briefadvies. Van Geel vroeg de raad begin dit jaar of de normen voor asbest moeten worden herzien. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het Erasmus MC, het universitair medisch centrum in Rotterdam, naar longvlieskanker (pleura mesothelioom) in Twente. Rond de gemeente Goor is in de jaren dertig tot zeventig van de vorige eeuw asbest in het milieu gebruikt om wegen en erven te verharden. In het gebied komt longvlieskanker onder vrouwen vijfmaal en onder mannen tweemaal zoveel voor als in de rest van Nederland.

Volgens de Gezondheidsraad maakt het onderzoek niet duidelijk hoeveel asbestdeeltjes de bewoners in de omgeving van Goor zijn blootgesteld. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld of de normen voldoen. Volgens de raad bieden internationale studies die sinds 1987 zijn verschenen wel nieuwe kennis en inzichten om de huidige normen te herzien.
De raad adviseert om een van zijn permanente commissies voorstellen te laten doen voor nieuwe normen voor de verschillende groepen asbest. Asbest is een verzamelnaam voor zes groepen minerale vezels: serpentijnen (chrysotiel of wit asbest) en amfibolen (de overige vijf groepen). De belangrijkste amfibolen zijn amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest). Wit asbest (chrysotiel) is het meeste gebruikt.

bron:VROM