Op verzoek van een boekverkoper heeft het Commissariaat een oordeel uitgesproken over de status van De Grote Bosatlas. Het Commissariaat is van oordeel dat deze uitgave moet worden aangemerkt als boek en niet als schoolboek. Voor deze uitgave geldt dus een vaste boekenprijs.Het Commissariaat heeft overwogen dat De Grote Bosatlas naar vorm en inhoud niet is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties.

De uitgave kan niet worden aangemerkt als les- of leermethode die met het oog op toepassing in onderwijsleersituaties is ontworpen. Er worden dan ook geen toetsenbundels of docentenhandleidingen met betrekking tot dit boek uitgegeven. De Grote Bosatlas bevat bovendien geen verplichte leerstof maar wordt vooral raadplegend gebruikt.

bron:CvdM