Binnen zes weken kent 84 procent van de Nederlanders de campagne 'I love verkeersregels' van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.. Dit is hoger dan gemiddeld. 31 procent van die mensen is met de campagne in aanraking gekomen door zogeheten 'free publicity'. Dat is ongekend en betekent bovendien dat de campagne veel discussie heeft losgemaakt in de media. En dat was in dit stadium precies de bedoeling. Daarmee is de campagne tot nu toe geslaagd.

Uit een tussenmeting van de Rijksvoorlichtingsdienst blijkt dat het publiek de campagne waardeert: 84 procent van de ondervraagden geeft een zes of hoger. Een ruime meerderheid vindt de campagne opvallend, duidelijk en informatief, en niet betuttelend. Bovendien vinden de meeste Nederlanders de campagneaanpak goed toegesneden op de boodschap: 83 procent vindt dat de campagne duidelijk maakt dat naleving van verkeersregels het verkeer veiliger en prettiger maakt, en dat je daaraan zelf kan bijdragen. 63 procent is zich door de campagne meer bewust geworden van het eigen gedrag en 42 procent gaat daar nu ook beter
opletten.

Uit eigen onderzoek van Verkeer en Waterstaat blijkt dat zo goed als iedereen wel eens
last heeft van andere mensen die zich niet aan verkeersregels houden. Toch zegt 87
procent van de ondervraagden zich zelf (bijna) altijd aan de regels te houden. Tegelijk vindt 37 procent het niet zo erg dat ze zelf regels overtreden, en 76 procent denkt dat ze daar anderen niet mee in gevaar brengen. Hier zit precies de crux. Blijkbaar moet het besef nog groeien dat iedereen beter op het eigen gedrag moet letten in het belang van een veiliger verkeer.

Een groter bewustzijn van het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijk is precies wat de  eerste fase van de campagne beoogt. Zoals altijd gaat de campagne vergezeld van extra handhaving door de politie. In een volgende fase richt de campagne zich op betere kennis van verkeersregels en gedragsalternatieven: tel tot tien voor je reageert en speel geen eigen rechter.

bron:VenW