Eerder daagde de bond de ANKO voor de rechter over de nakoming van tijdens de CAO gemaakte afspraken met betrekking tot prepensioen. De werkgevers weigeren iedere medewerking en toezegging over de inhoud van een prepensioenregeling en de daarbij behorende premie. In december 2002 maakten de bond en de werkgevers schriftelijke CAO-afspraken over het invoeren van prepensioen per 1 januari 2005. Het spoedappel hierover dient 15 juni 2005 te Amsterdam.

Hiermee zou een start worden gemaakt met het sparen voor jezelf als werknemer en moest uittreden op 61-jarige leeftijd mogelijk blijven. Het is onbegrijpelijk en volgens de Kappersbond FNV ongehoord dat werkgevers onder deze afspraken uit willen komen.

bron:Kappersbond FNV