Het aantal zaken ligt 5% lager dan in 2004. De redenen voor de daling zijn onder meer de drastisch afgenomen instroom aan vreemdelingenzaken en het gewijzigde beleid ten aanzien van drugskoeriers. Tot en met 2004 was sprake van een stormachtige groei: van 43.367 rechtszaken in 2002, naar 47.039 in 2003 en 54.236 in 2004. In 2005 kwam aan de groei voorlopig een einde. Van de rechtszaken is 60% afgehandeld door de sector kanton, 18% door de sector civiel recht, 11% door de sector bestuursrecht en 11% door de sector strafrecht.

Doordat er veel minder vreemdelingenzaken waren, deed de sector bestuursrecht 11% minder zaken af dan in 2004. De sector heeft in de loop van het jaar de vreemdelingenkamer afgebouwd. Als resultaat van een onderlinge afspraak zijn eind 2005 de laatste vreemdelingenzaken overgedragen aan de Rechtbank Amsterdam in ruil voor Amsterdamse sociale-verzekeringszaken.De sector civiel recht heeft ongeveer evenveel zaken afgedaan als in 2004. De civiele sector zag een sterke stijging van het aantal ondertoezichtstellingen en andere familiezaken. Bij de sector kanton bleef de instroom onverminderd groeien. In 2003 deed kanton 24.019 zaken af en in 2004 27.599 zaken. Eind 2005 hadden kantonrechters en ondersteuning 31.009 zaken behandeld. Naar verhouding waren de kantonzaken vorig jaar wat lichter. Dit komt doordat de instroom van arbeidszaken met 10% daalde ten opzichte van 2004.
Strafzaken
Landelijk nam de productie van de sectoren strafrecht af, namelijk met 4 procent. Bij de Rechtbank Alkmaar was deze trend niet zichtbaar. De productie in aantallen lag met 6.046 strafzaken 7% hoger dan in 2004. De behandeling van twee megazaken - tegen een bende mensensmokkelaars en tegen een groep inbrekers - heeft 189,6 zittingsuren van rechters en secretarissen in beslag genomen.
Mediation
Sinds 1 april 2005 beschikken rechters over de mogelijkheid partijen de keus voor mediation, ofwel professionele bemiddeling, voor te leggen. De Rechtbank Alkmaar is begin april 2005 met de doorverwijzing gestart. Vorig jaar is 74 keer tijdens de rechtszitting en 34 keer per brief aan partijen de keuze voor mediation voorgelegd. In 93 zaken is de mediation ook daadwerkelijk gestart. Eind 2005 waren 76 mediations afgerond. In bijna de helft van de gevallen zijn partijen tot gehele of gedeeltelijke overeenstemming gekomen.

bron:Rechtbank Alkmaar