Het kinderbijslagvoorstel van de SP hoeft geen cent extra te kosten. 'Een deel van het geld dat nu naar hogere inkomens gaat, kan naar de laagste inkomens. Mensen met 3 of 4 keer modaal merken daar niets van, maar voor mensen die op het minimum zitten, scheelt het een hele hoop,' stelt Agnes Kant.

Ook moet verdere koopkrachtdaling, volgens een motie die de SP vandaag indient, voor de meest kwetsbare groepen worden uitgesloten.

De SP wil tevens dat schrijnende situaties in verpleeghuizen snel worden aangepakt. Er zou volgend jaar flink extra in deze sector moeten worden geïnvesteerd. Agnes Kant zal een motie indienen om hiervoor ruimte in de miljoenennota te scheppen.

bron:SP