De Louis Bouwmeester uit Amsterdam is uitgeroepen tot 'De Sportiefste Basisschool van Nederland'. De strijd ging tussen De Veste uit Harderwijk, De Boemerang uit Apeldoorn, De Driemaster uit Nijmegen, OBS Oosterhuizen uit Oosterhuizen, Louis Bouwmeester uit Amsterdam en een samenwerkingsverband van drie scholen uit Delft (De Simon Carmiggelt School, De Regenboog en De Ark) en vond plaats op de Generaal-Majoor Koot Kazerne in Stroe.
 

Op basis van een presentatie door leerlingen en een vakinhoudelijke bevraging aan docenten, koos de jury de Louis Bouwmeester als winnaar. De school ontving een waardecheque van à¢?¬ 5.000 voor aanschaf van sportmateriaal. De overige finalisten ontvingen elk een cheque van à¢?¬ 1.000. De scholen kunnen de cheques besteden bij Bosan Sport B.V., Janssen-Fritsen Sport B.V., Nijha B.V. en Schelde International.
 
De verkiezing van de Sportiefste Basisschool van Nederland is onderdeel van het meerjarenprogramma School en Sport. De organisatie is in handen van de Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en NOC*NSF. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door KVLO, NOC*NSF, LC Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) en de ministeries van VWS, OC&W en Defensie.
 
 
bron:NOC*NSF