De problemen die huisartsen sinds 1 januari ondervinden bij het declareren van hun rekeningen bij zorgverzekeraars, zijn eind deze maand opgelost. Dit is de uitkomst van een overleg dat huisartsenvereniging LHV, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS dinsdag 10 januari hadden.

Het computersysteem VECOZO - waarmee huisartsen elektronisch kunnen declareren en de verzekerdengegevens van patiënten kunnen raadplegen - raakte vorige week overbelast.
Zorgverzekeraars hebben de benodigde capaciteit van het systeem onderschat en het wordt veel vaker geraadpleegd dan verwacht, constateerden de partijen in het overleg.

Inmiddels is de capaciteit van het systeem uitgebreid. Ook zullen twee verzekeraars die nog niet op VECOZO waren aangesloten, dit alsnog doen.
De huisartsen hadden sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet te maken met administratieve problemen bij het insturen van hun elektronische declaraties. Meer dan de helft van de declaraties van huisartsen zou niet worden gehonoreerd als gevolg van technische problemen. In het overleg gisteren hebben verzekeraars toegezegd dat zij hun best zullen doen om de ingediende declaraties zo spoedig mogelijk te betalen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hoogervorst ervan uit te gaan dat de onrust onder huisartsen met deze maatregelen op korte termijn wordt opgelost, zonder dat de huisartsen daarvan financieel nadeel ondervinden.
bron:VWS