Samen met de provincie Fryslà¢n, Stichting Energy Valley en het Van Hall Instituut Business center organiseert de gemeente Leeuwarden een tweedaags congres over duurzame transportbrandstoffen in het FEC. Op het congres staat kennisoverdracht over alternatieve motorbrandstoffen centraal. Het gaat om puur plantaardige olie (ppo), biodiesel, bio ethanol, biogas en aardgas.

De organisatoren willen ondernemers motiveren daadwerkelijk een stap te zetten naar duurzamer transport. Aan duizend ondernemers in het Noorden is een brief verstuurd om in te schrijven voor een wagenparkscan. Voor de 50 eerste inschrijvers is deze scan gratis. Op deze manier hopen provincie en gemeente het kip en ei probleem te doorbreken. Er zijn nu investeerders in tankstations in Noord-Nederland het wordt nu tijd voor de omschakeling van de auto's.

bron:Gemeente Leeuwarden