In aanwezigheid van Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn is vrijdagmiddag een contract getekend met de Australische firma ADI Limited, een onderdeel van Thales, voor de levering van 25 pantserpatrouillevoertuigen van het type Bushmaster. De overeenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Australische overheid.

Recentelijk ontstond de behoefte aan een aanvullend patrouillevoertuig voor de Nederlandse ISAF-missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Dit moet meer bescherming bieden dan een Mercedes terreinwagen en daarnaast zorgen voor meer flexibiliteit dan de beschikbare Patria en YPR pantservoertuigen. Op 23 juni startte de Defensie Materieelorganisatie (DMO) een verwervingstraject dat heeft geresulteerd in de keuze voor de Bushmaster. Het betreft een urgente behoeftestelling, waarbij het verwervingstraject in totaal ongeveer een maand in beslag nam.

Bij de keuze waren bescherming, flexibiliteit en snelle levertijd van doorslaggevend belang. Met ADI Limited is overeengekomen dat 23 voertuigen vanaf 28 augustus voor vervoer naar Afghanistan beschikbaar zijn. De andere twee worden in Nederland afgeleverd voor opleiding en reserve. Defensie heeft met de firma tevens afspraken gemaakt over opleiding van personeel en operationeel onderhoud van de voertuigen ter plaatse in Afghanistan.

Twaalf Bushmasters worden voorzien van een van onder pantser bedienbare mitrailleur. Met het totale project is een bedrag gemoeid van € 24,9 miljoen. Dit budget is door het kabinet beschikbaar gesteld.

bron:MinDef