Om een compleet beeld te krijgen van ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht is vandaag het Meldpunt Ongewenst Gedrag geopend. Dit naar aanleiding van een melding van seksuele intimidatie op Hr.Ms. Tjerk Hiddes. Het meldpunt is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Ongewenst Gedrag.

Voormalig en huidig defensiepersoneel, militair en burger, kan dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur terecht via telefoonnummer 0800-3333673 of op www.rng.nl/meldpunt. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de Rutgers Nisso Groep.
De onafhankelijke Commissie Ongewenst Gedrag staat onder leiding van Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht mr. B. Staal. In opdracht van staatssecretaris Van der Knaap onderzoek zij de ernst van   ongewenst gedrag binnen de gehele krijgsmacht. Op basis van de meldingen zal de commissie-Staal Defensie adviseren hoe te komen tot een gewenste werksfeer.
bron:MinDef