Van 1979-1985 namen ruim 9.000 Nederlandse militairen deel aan de vredesmissie United Interim Force in Lebanon (UNIFIL). De meesten mogen zich inmiddels veteraan noemen, maar hoe gaat het nu met ze? Het Veteraneninstituut hield een grootschalig vragenlijstonderzoek onder deze Libanongangers.

De meeste respondenten zijn veteraan, enkelen nog actief dienend militair. Het aantal respondenten (1834) is opvallend hoog wat mogelijk te maken heeft met het feit dat velen te kennen hebben gegeven dit onderzoek een duidelijke vorm van erkenning en waardering te vinden. Bovendien geeft bijna 90% van de respondenten aan dat de uitzending hun horizon heeft verbreed en dat het een betekenisvolle periode is geweest. Driekwart geeft aan trots te zijn op hun inzet tijdens de uitzending.

Op psychisch gebied rapporteren de Libanongangers een slechtere algemene gezondheid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Eenvijfde deel van alle Nederlandse UNIFIL'ers heeft in de loop der jaren contact gezocht met een professionele hulpverlener voor uitzendingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Dit cijfer correspondeert met eerder onderzoek onder jonge veteranen.

Op de zelfinventarisatielijst voor posttraumatisch stress stoornis (PTSS) hebben 267 UNIFIL'ers (15%) een score van 52 punten of hoger, hetgeen kan betekenen dat men PTSS heeft. Lichamelijk scoren de Libanongangers een even goede gezondheid als de mannen uit de Nederlandse bevolking.

Van alle UNIFIL'ers hebben er nu 3417 een veteranenpas, het is bekend wie ze zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat een moeizame adaptatieperiode in het eerste jaar na terugkomst kenmerkend is voor de huidige gezondheidsklachten van UNIFIL'ers. Het vroegtijdig signaleren van problemen is dus van belang en daarmee ook een sluitend veteranen registratie systeem. Defensie onderkent dit ook en heeft in haar Veteranennota (juni 2005) een dergelijk systeem aangekondigd.

Het eerste exemplaar van het boek 'Libanon laat ons nooit helemaal los' met daarin de onderzoeksresultaten, zal op 8 september op het Veteraneninstituut in Doorn door de Staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap in ontvangst worden genomen.
 
bron:MinDef